eenadubusiness.com

విజయ్ సేల్స్ ఉగాది సేల్

విజయ్సేల్స్ఉగాదిసేల్‌లోఅత్యుత్తమడీల్‌లనుపొందడానికిసిద్ధంగాఉండండిమరియుదానిస్టోర్‌లుమరియుఇ-కామర్స్వెబ్‌సైట్www.vijaysales.comలోఎలక్ట్రానిక్స్షాపింగ్‌లో60%వరకుఆదాచేసుకోండి!

 

ఉగాదిసెలబ్రేట్చేసుకోవడంతో,న్యూఇయర్ప్రారంభంమరింతప్రత్యేకంగామారుతుంది, భారతదేశంలోనిప్రముఖఎలక్ట్రానిక్స్రిటైల్చైన్, విజయ్సేల్స్తనస్టోర్లలో&ఇ-కామర్స్వెబ్‌సైట్www.vijaysales.comలోఅనేకరకాలఆఫర్‌లుమరియుతగ్గింపులనుప్రకటించింది.

​​ఈసేల్‌లోఎయిర్కండీషనర్లు, రిఫ్రిజిరేటర్‌లు, వాషింగ్మెషీన్‌లు, యాపిల్గాడ్జెట్‌లు, జ్యూసర్‌లుమరియుబ్లెండర్‌లు, స్మార్ట్ఫోన్‌లు, కుకింగ్ఎసెన్షియల్స్, ల్యాప్‌టాప్‌లు, మొబైల్ఫోన్‌లుమొదలైనవాటితోసహాఅనేకరకాలఆఫర్‌లుఉన్నాయి.

ఈవేసవిలోపెరుగుతున్నఉష్ణోగ్రతలతో, ఎయిర్కండీషనర్‌లుమరియుకూలర్‌లతోమీఇంటినిమరింతసౌకర్యవంతంగాచేయండి. వినియోగదారులుINR 30,199 నుండిఎయిర్కండీషనర్‌లను, INR 5,490 నుండిప్రారంభమయ్యేకూలర్‌లనుమరియుINR 9,490 నుండిప్రారంభమయ్యేరిఫ్రిజిరేటర్‌లనుకొనుగోలుచేయవచ్చు. వినియోగదారులుINR 11,250 నుండిప్రారంభమయ్యేవాషింగ్మెషీన్‌లుమరియుడిష్‌వాషర్‌లశ్రేణినుండికూడాఎంచుకోవచ్చు.

సరికొత్తసాంకేతికతనుగొప్పధరలకుపొందండి, ల్యాప్‌టాప్‌లధరINR 25990నుండిమరియుస్మార్ట్‌ఫోన్‌లుINR 7,499నుండిప్రారంభమవుతాయి. దీనితోపాటు, కస్టమర్లుసరికొత్తట్రూలీవైర్‌లెస్బడ్స్‌నుకేవలంరూ. 699 మరియుస్మార్ట్వాచీలుకేవలంరూ.1,399 వద్ద పొందవచ్చు.

గొప్పక్యాష్బ్యాక్‌లతోమీకుఇష్టమైనApple గాడ్జెట్‌లనుపొందండి. HDFC బ్యాంక్కార్డ్హోల్డర్‌లుఐఫోన్‌లనుINR 52,600 వద్ద, iPadలుINR 28,500వద్ద, Macbook INR 76,900వద్దకొనుగోలుచేసి క్యాష్బ్యాక్పొందవచ్చు. ఎయిర్‌పాడ్‌లనుINR 19,900 నుండి, Apple వాచ్‌లనుINR 26,400 నుండిమరియుApple ఉపకరణాలుINR 900 నుండికూడాకొనుగోలుచేయవచ్చు.

INR 1,799నుండిప్రారంభమయ్యేమిక్సర్‌లు&ఫుడ్ప్రాసెసర్‌లు, శాండ్‌విచ్మేకర్స్మరియుటోస్టర్‌లు, INR 699నుండిప్రారంభమయ్యేకాఫీమేకర్స్&కెటిల్‌లు, మరియుచిమ్నీ&హాబ్స్‌లనుINR 2,999ప్రారంభధరతోకొనుగోలుచేయవచ్చు, అయితేOT మైక్రోవేవ్‌లు& OT మైక్రోవేవ్‌లుఎయిర్ఫ్రైయర్‌లువరుసగాINR 3899మరియుINR 3990ధరలలోఅందుబాటులోఉన్నాయి.

INR 2149, INR 779మరియుINR 5,500నుండిప్రారంభమయ్యేధరలశ్రేణితోమీఆరోగ్యాన్నిఅదుపులోఉంచుకోవడానికిమసాజర్‌లు, జ్యూసర్‌లు&బ్లెండర్‌లుమరియువాటర్ప్యూరిఫైయర్‌లపైఅద్భుతమైనడీల్‌లుఉన్నాయి.

వినియోగదారులుతమహోమ్ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్జోన్‌నుINR 7990నుండిఅత్యధికంగాఅమ్ముడవుతున్నటెలివిజన్‌లతోమరియుINR 3,499మరియుINR 17,399నుండిప్రారంభమయ్యేహోమ్ఆడియోసిస్టమ్‌లుమరియుప్రీమియంస్పీకర్‌లతోఅప్‌గ్రేడ్చేయవచ్చు.

కొత్తసంవత్సరంకోసంతమస్టైల్‌నుమార్చుకోవాలనిచూస్తున్నవారికి, ట్రిమ్మర్లు, హెయిర్డ్రైయర్‌లుమరియుహెయిర్స్టైలర్‌లవంటిగ్రూమింగ్మరియుస్టైలింగ్ఉత్పత్తులుINR 549ప్రారంభధరవద్దఅందుబాటులోఉన్నాయి.

విజయ్సేల్స్‌తోషాపింగ్చేయడంయొక్కమరొకప్రయోజనంMyVSలాయల్టీప్రోగ్రామ్, ఇదికొనుగోలుదారులకువారిస్టోర్‌లుమరియుఇ-కామర్స్వెబ్‌సైట్‌లోషాపింగ్చేయడంపై0.75%లాయల్టీపాయింట్లతోరివార్డ్చేస్తుంది. స్టోర్‌లలోరిడెంప్షన్సమయంలోసంపాదించినప్రతిపాయింట్ఒకరూపాయివిలువైనదిగావుంటుంది.

విజయ్సేల్స్స్టోర్‌లలోచేసినకొనుగోళ్లకుబ్యాంకింగ్భాగస్వాములనుండితక్షణక్యాష్బ్యాక్‌లతోకస్టమర్‌లుప్రయోజనంపొందవచ్చు:

మార్చి 21&22, 2023 తేదీలలో, ICICI బ్యాంక్కార్డ్హోల్డర్‌లుINR 20000 కంటేఎక్కువక్రెడిట్EMI లావాదేవీలపైరూ.3000 వరకు 10% తక్షణతగ్గింపులేదా 200 INR కంటేఎక్కువడెబిట్కార్డ్EMI లావాదేవీలపైరూ.3000 వరకు 7.5% తక్షణతగ్గింపులేదాలేదాINR 20000 కంటేఎక్కువక్రెడిట్కార్డ్నాన్-EMI లావాదేవీలపైINR 1500 వరకు 5% తక్షణతగ్గింపు. పొందుతారు. అదనంగా, ICICI బ్యాంక్కార్డ్హోల్డర్‌లురూ.1,00,000 కంటేఎక్కువక్రెడిట్కార్డ్EMI & EMI-యేతరలావాదేవీలపైఫ్లాట్INR 5000 తక్షణతగ్గింపునుపొందవచ్చు&డెబిట్కార్డ్హోల్డర్‌లురూ. 1,00,000కంటేఎక్కువEMI లావాదేవీలపైఫ్లాట్INR 5000 తక్షణతగ్గింపునుపొందవచ్చు.

వీటికంటే మరింత ఎక్కువగా, కస్టమర్లుఇతరకొనసాగుతున్నబ్యాంక్ఆఫర్‌లనుకూడాస్టోర్‌లలోపొందవచ్చు. HSBC బ్యాంక్కార్డ్హోల్డర్లుINR 20,000కంటేఎక్కువక్రెడిట్కార్డ్EMI లావాదేవీలపైINR 7,500వరకు7.5%తక్షణతగ్గింపునుపొందవచ్చు.YESబ్యాంక్క్రెడిట్కార్డ్హోల్డర్‌లుINR 15,000 మరియుఅంతకంటేఎక్కువEMI లావాదేవీలపైINR 2,000 వరకు 5% తక్షణతగ్గింపునుపొందవచ్చు. బ్యాంక్ఆఫ్బరోడాక్రెడిట్కార్డ్హోల్డర్లుINR 3,000 మరియుఅంతకంటేఎక్కువEMI లావాదేవీలపైINR 1,500 వరకు 5% తక్షణతగ్గింపునుపొందవచ్చు. AU స్మాల్ఫైనాన్స్బ్యాంక్కార్డ్హోల్డర్‌లుకనీసంINR 10,000 మరియుఅంతకంటేఎక్కువకొనుగోలుచేసినక్రెడిట్కార్డ్EMI లావాదేవీలపైINR 5,000 వరకు 5% తక్షణతగ్గింపునుపొందవచ్చు. రూపేక్రెడిట్కార్డ్హోల్డర్‌లుEMI & EMI యేతరలావాదేవీలపైINR 1,000 వరకు 10% తక్షణతగ్గింపునుపొందవచ్చు. IDFC ఫస్ట్బ్యాంక్క్రెడిట్&డెబిట్కార్డ్హోల్డర్‌లుINR 15,000&అంతకంటేఎక్కువEMI లావాదేవీలపైINR 3,000 వరకు 10% క్యాష్బ్యాక్పొందవచ్చు. IndusIndబ్యాంక్డెబిట్కార్డ్హోల్డర్‌లుINR 15,000 మరియుఅంతకంటేఎక్కువవిలువైనINR 1,500 EMI యేతరలావాదేవీలవరకు 5% తక్షణతగ్గింపుకుఅర్హులు.